Lajv, Lovecraftiansk skräck, Lund
Augusti 2022 - Berättelsefrämjandet